Átláthatóság

Átláthatósági irányelvek és dokumentumok

A Világszép Alapítvány Etikus Adománygyűjtő Szervezetként tagja az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének, melynek Etikai Kódexét és előírásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az átláthatóság jegyében az alábbiakban találja a Világszép Alapítvány tevékenységének dokumentumait.

Gazdálkodással kapcsolatos információk:

Közhasznúsági jelentések

Nyomtatvány az 1% felhasználásáról

Gazdasági beszámolók

KSH jelentések

Adománygyűjtéssel kapcsolatos információk és adatok

A Világszép Alapítvány tizedik éve ad egyéni figyelmet és elfogadó szeretetet gyermekotthonban élő gyerekeknek. Hosszú távon kapcsolódunk több korcsoporthoz, módszereink palettája ezért sokszínű. A nyári táborok mellett mesemondó, mentor, karrier és krízis programunk, valamint inkluzív óvodánk és a Létra Klub segítségével óvodás kortól kezdve a fiatal felnőtt korig kísérhetjük a velünk együttműködő 4 budapesti gyermekotthonban élő gyerekeket és fiatalokat.

Tevékenységünk és gazdálkodásunk részleteit GAZDASÁGI és SZAKMAI BESZÁMOLÓINKBÓL, illetve ÉVKÖNYVEINKBŐL ismerheti meg.

Adománygyűjtő kezdeményezéseinkről a PROJEKTEK oldalon számolunk be.

Amennyiben szabálytalanságot észlelünk, azonnal lépéseket teszünk azok megszüntetésére, kijavítására.

Ügyfél és panaszkezelési szabályzat


Az adományozás átláthatóságával kapcsolatos információk

Az Alapítványt 3 tagból álló Kuratórium kezeli, amely felelős az Alapítvány működéséért. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Tagjai: Wirtz Ágnes, Dr. Walter Katalin Irén, dr. Jánoskúti Boglárka.

Az Alapító az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére három tagú Felügyelő Bizottságot hozott létre. Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: dr. Nógrádi Péter László, dr. Kiss Bernadett, Robert Kremer.

 

Kuratóriumi meghívó

Az adományozók a szervezet hivatalos irataiba (kivéve a személyes adatokat tartalmazó vagy más okból nem nyilvános iratokat) betekinthetnek előzetes időpont egyeztetés után. Időpont egyeztetés az alapitvany.@vilagszepalapitvany.hu email címen lehetséges.

1% felhasználása

1% felhasználása 2019

1% felhasználása 2018

1% felhasználása 2017

1% felhasználása 2016

1% felhasználása 2015

1% felhasználása 2014

1% felhasználása 2013

Éves beszámolók

Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet 2019

Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet – 2018

Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet – 2017

Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet – 2016

Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet – 2015

Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet – 2014

Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet – 2013

Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet – 2012

Szakmai beszámolók

Szakmai beszámoló 2020

Szakmai beszámoló 2019

Szakmai beszámoló 2018

Szakmai beszámoló 2017

Gazdasági beszámolók

Gazdasági beszámoló 2019

Gazdasági beszámoló 2018

Évkönyveink

Világszép Évkönyv 2019

Világszép Évkönyv 2018

Világszép Évkönyv 2017

Világszép Évkönyv 2016

Világszép Évkönyv 2015

Világszép Évkönyv 2014

Világszép Évkönyv 2013

Világszép Évkönyv 2012

Világszép Évkönyv 2010-2011

Gyermekvédelmi irányelv

Gyermekvédelmi irányelv

KSH jelentések

KSH jelentés 2019

KSH jelentés 2018

KSH jelentés 2017

KSH jelentés 2016

KSH jelentés 2015

KSH jelentés 2014