Átláthatósági irányelvek és dokumentumok

A Világszép Alapítvány Etikus Adománygyűjtő Szervezetként tagja az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének, melynek Etikai Kódexét és előírásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

gyermekvédelmi útmutató

Gyerekközpontú megközelítés megköveteli, hogy minden lehetséges módon biztosítsuk a velünk kapcsolatba kerülő gyerekek teljes biztonságát. Ennek érdekében minden kollégánkat, munkatársunkat és önkéntesünket gondos kiválasztási folyamat eredményeként alkalmazzuk, a szakmai munkát rendszeres képzésekkel és szupervízióval segítjük, valamint a Hintalovon Alapítvány segítségével kidolgoztuk saját Gyermekvédelmi Útmutatónkat.
Az Útmutató célja, hogy biztosítsa a velünk kapcsolatba kerülő gyerekek biztonságát, és kizárja annak lehetőségét, hogy működésünk során esetlegesen kárt okozzunk nekik. Az Útmutató az alapítvány minden munkatársára, megbízottjára, önkéntesére és egyéb képviselőjére is kötelezően vonatkozik.

sZAKMAI beszámolók

2023. évi szakmai

2022. évi szakmai

2021. évi szakmai

2020. évi szakmai

2019. évi szakmai

2018. évi szakmai

2017. évi szakmai

2016. évi szakmai

2015. évi szakmai

2014. évi szakmai

2013. évi szakmai

2012. évi szakmai

2011. évi szakmai

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

    2022. évi jelentés         

gazdaságI beszámolók

2022. évi gazdasági

2021. évi gazdasági

2020. évi gazdasági

2019. évi gazdasági

2018. évi gazdasági

1% felhasználása

2021. évi 1%

2020. évi 1%

2019. évi 1%

2018. évi 1%

2017. évi 1%

2016. évi 1%

2015. évi 1%

2014. évi 1%

2013. évi 1%

sZÁMVITELI beszámolók

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ

2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

2019. ÉVI BESZÁMOLÓ

2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

2015. ÉVI BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ

2012. ÉVI BESZÁMOLÓ

KSH jelentések

2022. évi jelentés

2021. évi jelentés

2020. évi jelentés

2019. évi jelentés

2018. évi jelentés

2017.

évi jelentés

2016.

évi jelentés

2015. évi jelentés

2014. ÉVI jelentés

2013. évi jelentés

2012. évi jelentés

Adománygyűjtéssel kapcsolatos egyéb információk

2010 óta adunk egyéni figyelmet és elfogadó szeretetet gyermekotthonban élő gyerekeknek. Hosszú távon kapcsolódunk több korcsoporthoz, módszereink palettája ezért sokszínű. A nyári táborok mellett mesemondó és mentor programunk, valamint inkluzív óvodánk és a Létra Klubban szervezett foglalkozások segítségével kísérjük a velünk együttműködő budapesti gyermekotthonokban élő gyerekeket óvodás kortól kezdve a fiatal felnőttekig.

Tevékenységünk és gazdálkodásunk részleteit Gazdasági és Szakmai beszámolóinkból ismerheti meg.

Adománygyűjtő kezdeményezéseinkről a Projektek oldalon számolunk be.

Amennyiben szabálytalanságot észlelünk, azonnal lépéseket teszünk azok megszüntetésére, kijavítására, ennek módjáról Ügyfél és panaszkezelési szabályzatunk rendelkezik.

Az Alapítványt 3 tagból álló Kuratórium kezeli, amely felelős az Alapítvány működéséért. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Tagjai: Wirtz Ágnes, Dr. Walter Katalin Irén, dr. Jánoskúti Boglárka.

Az Alapító az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére három tagú Felügyelő Bizottságot hozott létre. Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: dr. Nógrádi Péter László, dr. Kiss Bernadett, Robert Kremer.

Az adományozók a szervezet hivatalos irataiba (kivéve a személyes adatokat tartalmazó vagy más okból nem nyilvános iratokat) betekinthetnek előzetes időpont egyeztetés után. Időpont egyeztetés az alapitvany.@vilagszepalapitvany.hu email címen lehetséges.

Legutóbbi kuratóriumi ülés

Panaszkezelési beszámoló

2022. évi beszámoló

2021. évi beszámoló

2020. évi beszámoló

VÁLLALAToknak

Adókedvezmények

Zsófia Pajor

2023.06.07.

Amount Donated
5 000Ft

Anonymous

2023.06.05.

Amount Donated
10 000Ft

ZOLTÁN CZIRJÁK

2023.06.01.

Amount Donated
10 000Ft

Á. Bonifác Pék

2023.05.28.

Amount Donated
5 000Ft

Jeannette Hubik

2023.05.28.

Amount Donated
1 000Ft

Klaudia Novicz

2023.05.28.

Amount Donated
5 000Ft

Anonymous

2023.05.28.

Amount Donated
10 000Ft

Anonymous

2023.05.28.

Amount Donated
10 000Ft

Anonymous

2023.05.28.

Amount Donated
10 000Ft

Anonymous

2023.05.25.

Amount Donated
2 000Ft

Szilvia Nagy

2023.05.24.

Amount Donated
10 000Ft

Brigitta Havasi

2023.05.24.

Amount Donated
5 000Ft