Átláthatósági irányelvek és dokumentumok

A Világszép Alapítvány Etikus Adománygyűjtő Szervezetként tagja az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének, melynek Etikai Kódexét és előírásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

gyermekvédelmi útmutató

A gyerekközpontú megközelítés megköveteli, hogy minden lehetséges módon biztosítsuk a velünk kapcsolatba kerülő gyerekek teljes biztonságát. Ennek érdekében minden kollégánkat, munkatársunkat és önkéntesünket gondos kiválasztási folyamat eredményeként alkalmazzuk, a szakmai munkát rendszeres képzésekkel és szupervízióval segítjük, valamint a Hintalovon Alapítvány segítségével kidolgoztuk saját Gyermekvédelmi Útmutatónkat.
Az Útmutató célja, hogy biztosítsa a velünk kapcsolatba kerülő gyerekek biztonságát, és kizárja annak lehetőségét, hogy működésünk során esetlegesen kárt okozzunk nekik. Az Útmutató az alapítvány minden munkatársára, megbízottjára, önkéntesére és egyéb képviselőjére is kötelezően vonatkozik.

SZAKMAI beszámolók

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

    2022. évi jelentés         

sZÁMVITELI beszámolók

Panaszkezelési beszámoló

Adománygyűjtéssel kapcsolatos egyéb információk

Az Alapítványt 3 tagból álló Kuratórium kezeli, amely felelős az Alapítvány működéséért. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Tagjai: Wirtz Ágnes, Dr. Walter Katalin Irén, dr. Jánoskúti Boglárka.

Az Alapító az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére három tagú Felügyelő Bizottságot hozott létre. Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: dr. Nógrádi Péter László, dr. Kiss Bernadett, Robert Kremer.

Az adományozók a szervezet hivatalos irataiba (kivéve a személyes adatokat tartalmazó vagy más okból nem nyilvános iratokat) betekinthetnek előzetes időpont egyeztetés után. Időpont egyeztetés az alapitvany@vilagszepalapitvany.hu email címen lehetséges.

Következő kuratóriumi ülés meghívója

Zsófia Pajor

2023.06.07.

Amount Donated
5 000Ft

Anonymous

2023.06.05.

Amount Donated
10 000Ft

ZOLTÁN CZIRJÁK

2023.06.01.

Amount Donated
10 000Ft

Á. Bonifác Pék

2023.05.28.

Amount Donated
5 000Ft

Jeannette Hubik

2023.05.28.

Amount Donated
1 000Ft

Klaudia Novicz

2023.05.28.

Amount Donated
5 000Ft

Anonymous

2023.05.28.

Amount Donated
10 000Ft

Anonymous

2023.05.28.

Amount Donated
10 000Ft

Anonymous

2023.05.28.

Amount Donated
10 000Ft

Anonymous

2023.05.25.

Amount Donated
2 000Ft

Szilvia Nagy

2023.05.24.

Amount Donated
10 000Ft

Brigitta Havasi

2023.05.24.

Amount Donated
5 000Ft